Sinh ra ở Pháp, Brice Belian tốt nghiệp trường Kiến trúc Paris Villemin ở Paris và theo học tại Đại học Houston - Texas.

Những ảnh hưởng chính của KTS Brice là phong cách kiến trúc Rationalist và Functionalist, Kiến trúc hiện đại Đức và Hoa Kỳ.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc thiết kế khách sạn và khu nghỉ dưỡng Resort, Brice đã trở thành một chuyên gia trong ngành du lịch khách sạn và đang mong đợi phát triển các ý tưởng liên quan đến ngành công nghiệp khách sạn.

Sau khi làm việc tại Pháp và Djibouti (Châu Phi), Brice đã đến Việt Nam vào năm 1997 để lãnh đạo văn phòng GCA và thiết kế chuỗi khách sạn Victoria. Năm 1999, công ty Cổ phần Kiến trúc UBIK đã được thành lập.